O nás

NCND o.p.s.

Národní centrum nábytkového designu je obecně prospěšná společnost se sídlem v Bystřici pod Hostýnem založená v roce 2013 s cílem přispívat k rozvoji nábytkového designu i ochraně kulturního bohatství na našem území. NCND se ve spolupráci s městem Bystřice pod Hostýnem podílí na smysluplném využití prostor zdejšího zámku, pořádá výstavy zaměřené na nábytek a bytovou kulturu, věnované jak současnému designu a prezentaci mladých tvůrců a škol, tak významným historických obdobím a důležitým osobnostem. V současné době se zaměřuje především na nábytek 20. století a mapování poválečného nábytkářského průmyslu. Každoročně připravuje odborné konference, přednášky a workshopy, poskytuje poradenskou činnost v oblasti vývoje průmyslového designu, podporuje studentskou tvorbu.

Členové

PhDr. Dagmar Koudelková

PhDr. Dagmar Koudelková

Ředitelka | Člen nadačního fondu | Tel: 602 571 886

Historička umění, od roku 2010 působí na Masarykově univerzitě v Brně, od roku 2013 je také ředitelkou Národního centra nábytkového designu, o. p. s. Věnuje se problematice ohýbaného nábytku, meziválečné bytové kultury a designu 20. století. Jako kurátorka sbírky nábytku Moravské galerie v Brně (1990–2001) a později kurátorka výstav Design centra ČR (2002–2007) se podílela na řadě velkých výstavních projektů (Princip Thonet, Český kubismus, František Bílek, Antonín Procházka ad.) a připravila desítky menších výstav. Je autorkou publikací Jiří Pelcl: Subjective x Objective (2006) a Atika 1987–1992: Emoce a forma (2007) a spoluautorkou publikace Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (2003, 2018).

doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Předseda správní rady

Designér a pedagog, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti – obor Průmyslový design (1991–1995), Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – obor Design výrobků a dopravních prostředků (1995–2001) a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, kde získal doktorát v oboru Design (2006–2012). Od roku 2002 působí jako akademický pracovník na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde od roku 2014 vede ateliér Průmyslový design. V roce 2018 byl na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jmenován docentem v oboru Multimédia a design. Jako designér se aktivně věnuje širokému spektru produktových oblastí průmyslového designu, je autorem mnoha výrobků a průmyslových vzorů. Je členem Asociace designérů Moravy, z. s., České ergonomické společnosti, z. s. a Národního centra nábytkového designu, o. p. s.

Rudolf Fukal

Rudolf Fukal

Člen správní rady

Absolvent Střední průmyslové školy strojní ve Zlíně (1973–1977), je spolumajitelem a jednatelem firmy RIM CZ s.r.o., kterou založil v roce 1991. V letech 1979–1990 pracoval v Moravanu Otrokovice v podnikové zkušebně, dále jako kontrolor, revizní technik a mistr. Provozoval aktivně hokej (1968–2008), na profesionální úrovni se věnuje fotografování: jako člen SČF, ČFFU a Fotoklubu Beseda Otrokovice se podílí na organizaci výstav, zejména fotografických, a také prezentací nábytkového designu; v roce 2018 inicioval reprízu výstavy „Anonymní“ ohýbaný nábytek v Otrokovické Besedě. Zajímá se o hudbu, cestování, historické automobily, sběratelství. V rámci svých pracovních aktivit podporuje tvorbu mladých designérů a studentů.

Alois Bařinka

Alois Bařinka

Člen správní rady

Absolvent Středního odborného učiliště v Bystřici pod Hostýnem a Střední průmyslové školy v Hranicích. Od roku 1983 pracuje v TON a.s. v Bystřice pod Hostýnem. Začínal jako dělník na strojním obrábění a ohýbárně, dále pracoval na pozici mistra. Nyní pracuje jako technolog ve výrobě ohýbaného nábytku. Volný čas věnuje rodině, zdolávání mírných vrcholů, práci na zahradě a včelařství.

Ing. Bc. Olga Pastyříková

Ing. Bc. Olga Pastyříková

Předsedkyně dozorčí rady

Absolventka gymnázia L. Jaroše Holešov (1979–1983) a Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – technické univerzitě Ostrava (1983–1987). Absolvovala rovněž doplňující pedagogické studium pro absolventy vysokých škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1999–2001), dále obor Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2011–2014) a Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele, vychovatele na Akademii HUSPOL s.r.o. (2019–2021). V letech 1987–1996 pracovala ve firmě TON a.s. v ekonomickém odboru, od roku 1996 působí ve školství jako učitelka odborných předmětů, zástupce ředitele školy a od 1. 8. 2016 jako ředitelka Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem. V rámci svých pracovních aktivit podporuje zdravý osobní a profesní rozvoj žáků. Ve volném čase hraje tenis, badminton, provozuje cykloturistiku, v zimě preferuje sjezdové a běžecké lyžování.

Mgr. et Mgr. Marie Heczko

Mgr. et Mgr. Marie Heczko

Člen dozorčí rady

Historička a pedagožka, absolventka oboru Historie a Učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2020 působí jako kurátorka a správkyně Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem (v současné době je na mateřské dovolené). Mezi léty 2008–2017 pracovala jako kreslířka a grafička firmy Turistické známky s. r. o. V roce 2018 nastoupila na pozici edukátorky a výtvarnice Národního centra zahradní kultury při Národním památkovém ústavu, kde se podílela na instalaci výstav v zahradě a vzniku nových edukačních programů pro rodiny s dětmi na českých státních památkách, v téže instituci později pracovala jako koordinátorka projektu NAKI II. zabývající se interpretací českého kulturního dědictví, jehož výstupem byla trilogie metodik Postupme si dále. Ve volném čase se věnuje kresbě, malbě a keramice. Je autorkou výtvarných prvků Naučné stezky v Hradci nad Moravicí, podílela se na koncepci a výtvarném zpracování zážitkových map po významných památkách zahradní kultury.

Ing. Radmil Tomčík

Ing. Radmil Tomčík

Člen dozorčí rady

Vystudoval Střední průmyslovou školu nábytkářskou v Bystřici pod Hostýnem a Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu. Od roku 1990 pracoval v akciové společnosti TON a.s. Bystřice pod Hostýnem, zpočátku na pozici mistra, dispečera, vedoucího prodeje ČR a manažera jakosti. V současné době vyučuje odborné předměty na Střední škole nábytkářské a obchodní. Zajímá se o historii firmy Thonet a TON, podílí se na jejím výzkumu, spolupracuje na výstavách mapujících vývoj ohýbaného nábytku.

Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.

Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.

Člen nadačního fondu

Důchodce, vyučený dřevomodelář, truhlář, designér nábytku a interiérů, architekt, pedagog, mentor. Osm let pracoval v UP závodech Bučovice, 20 let vlastní projekční kancelář, 22 let působil jako odborný asistent na vysoké škole, v posledních letech externě přednáší na FA VUT Brno. V současnosti připravuje vlastní školu designu.

Mgr. Vladislava Bělíková

Mgr. Vladislava Bělíková

Člen nadačního fondu

Absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně (1970) a Filosofické fakulty UJEP (nyní MU). Poté pracovala v propagačním oddělení kulturního střediska v Brně. V roce 1977 se přestěhovala do Bystřice pod Hostýnem. Od roku 1984 pracovala v konzervačním oddělení Muzea Kroměřížska, od roku 1991 v Městském muzeu v Holešově a od roku 1994 v Muzeu Kroměřížska jako etnograf. V roce 2013 stála při založení Národního centra nábytkového designu, o. p. s. v Bystřici pod Hostýnem a v dalších letech byla členkou jeho správní a později dozorčí rady. Podílí se na realizaci výstavních akcí společnosti v Bystřici pod Hostýnem.

PhDr. Karel Blažek

PhDr. Karel Blažek

Člen nadačního fondu

Absolvent studia češtiny a historie na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), v letech 1994–2007 pracoval v Design centru České republiky, dlouhá léta jako šéfredaktor časopisu Design trend, od roku 2007 do 2020 byl ředitelem nakladatelství VUTIUM Vysokého učení technického v Brně.

Mgr. Karolína Kouřilová

Mgr. Karolína Kouřilová

Spolupráce

Studentka doktorského programu Digitální kultura a kreativní průmysly na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje se na československý poválečný nábytek, především na dílo architekta a návrháře Jaroslava Šmídka: v bakalářské práci (2019) zpracovala jeho nábytkovou tvorbu, v diplomové práci návrhy veřejných interiérů (2021). Od roku 2019 se podílí na činnosti obecně prospěšné společnosti Národní centrum nábytkového designu, na přípravě výstav a konferencí. Spolupracuje na organizačním zajištění přehlídek studentských prací Grand Prix Mobitex na veletrhu nábytku a interiérového designu Mobitex v Brně (2020, 2022, 2023). V rámci disertační práce se věnuje výzkumu Vývoje nábytkářského průmyslu v Brně se záměrem vytvořit databázi autorů a výrobků s vazbou na daný podnik.

oficiální údaje (justice.cz)

Obchodní firma: Národní centrum nábytkového designu, obecně prospěšná společnost

Adresa sídla: Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1, PSČ 76 861

IČO 1827863

Bankovní spojení:

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Spisová značka 614 O, Krajský soud v Brně

Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE: Specializované návrhářské činnosti – Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Předmět podnikání: Přispívání k rozvoji nábytkového designu a tím i k ochraně kulturního bohatství, poskytovat informace o vývoji průmyslového designu především v oblasti nábytku.